คลิกเติมเงิน

เลือกบัญชีธนาคารของเว็ป
โอนเงินแล้วกดปุ่มสีฟ้า

เลือกบัญชีโอนเงินที่ผูกไว้ ช่องทางการโอนเงิน จำนวนเงิน วันเวลาที่โอนตามสลิป

เติมเงินสำเร็จ

ยอดเครดิต